TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

alexaevent.ro

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI WWW.ALEXAEVENT.RO


 

A. Informații preliminare

 Contractul dintre noi se consideră încheiat la momentul bifării, de către dumneavoastră, a căsuței de acceptare a clauzelor prezentului contract. Pe cale de consecință, vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Acestea vor fi regulile care vor reglementa situația dintre noi, în situația în care decideți să achiziționați un bun electronic sau un serviciu de pe site-ul nostru.

B.  Cum ne prezentăm?

 1. ALEXA EVENT EDUCATION S.R.L, cu sediul în Sânpetru, str. Fragilor, nr. 10, județ Brașov, identificată cu CUI RO 42531067 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/857/2020. Pe scurt, ne prezentăm ALEXA EVENT sau Prestatorul.
 2. ALEXA EVENT organizează evenimente atât în mediul on-line cât și offline, le promovează pe site-ul acesteia alexaevent.ro, dar și pe paginile de social media asociate acestui brand. Totodată, societatea intermediază vânzarea și promovarea de produse (materiale video / audio / text preînregistrate) ale Partenerilor acesteia.

C. Cine sunteți dumneavoastră?


 1. Cât timp folosiți site-ul doar cu scop de informare, veți fi ”Utilizatorul Site-ului”, iar dacă intenționați achiziționarea de servicii / produse, veți fi ”Client” sau ”Cumpărător”.
           

D. Eligibilitate


 1. Pentru a putea participa la un eveniment promovat pe site-ul nostru sau de a achiziționa un produs trebuie:
 • să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu;
 • să fiți de acord cu prevederile acestui contract;
 • să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate;
 1. Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica noastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
 

E.  Reguli privind utilizarea site-ului 

 1. Veți folosi acest site exclusiv pentru informare sau înscrierea la un eveniment sau achiziționarea de produse;
 2. Nu veți efectua nicio comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente;
 3. Veți furniza informații reale, complete și actualizate;
 4. Produsele cumpărate prin intermediul Site-ului nu pot fi revândute sau distribuite în scopuri comerciale, fiind destinate uzului personal.
 1. Nu se accepta furnizarea unei adrese de email, a unui număr de telefon sau a altor date de contact care nu aparțin Clientului. Clientul trebuie să asigure confidențialitatea datelor de autentificare, furnizarea acestora către alte persoane fiind interzisă.
 2. În cazul produselor digitale, vei primi o licență neexclusivă, nelimitată (până la momentul în care decidem să o retragem), dreptul de proprietate rămânând al nostru sau al persoanei indicate în mod expres în Specificații/alt loc de identificare. Îți reamintim că Produsele noastre sunt destinate uzului personal al Clientului, nu și pentru alte persoane decât cele indicate prin comandă, licența fiind limitată doar pentru uzul Clientului.
 3. Dacă se modifică prețul sau caracteristice serviciilor / produselor oferite vă vom înștiința imediat cu privire la modificarea intervenită, oferindu-vă oportunitatea de acceptare sau refuz a modificării comenzii.

F.   Prețul și modalitatea de plată

 1. Prețurile Produselor afișate pe Site sunt exprimate în Lei și includ T.V.A.
 1. Plata serviciilor de către Client reprezintă acceptarea de către acesta a prețului oferit de Prestator.
 2. Plata produselor / serviciilor comandate se poate face astfel: prin ordin de plata/transfer bancar în avans pentru produse sau servicii sau cash, la momentul înregistrării la eveniment, în situația unui eveniment off-line.
 3. Plata prin ordin de plată se face în baza facturii proforme care va fi emisă la finalizarea unei comenzi.
 4. Plata prin card bancar – prin platforma euplatesc.ro
 5. În cazul plăților prin transfer bancar, ALEXA EVENT nu este și nu poate fi ținut responsabil pentru niciun alt cost suportat de Client în plus față de prețul Serviciului / Produsului achiziționat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Clientului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.
 6. În urma înscrierii (indiferent de varianta aleasă) și participării la eveniment, Clientul va primi factura și/sau bon de la persoana care a susținut evenimentul sau de la ALEXA EVENT, după caz, conform înțelegerii dintre cei doi. ALEXA EVENT este un canal de promovare și nu se face răspunzător de fiscalizarea beneficiarilor, în cazul în care contractul cu colaboratorii, acest lucru a stabilit.
 7. În cazul în care Clientul refuză să achite valoarea Comenzii și/sau dacă Clientul a furnizat date incomplete, neadevărate sau incorecte care fac imposibilă livrarea Comenzii, atunci ALEXA EVENT poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia prin email, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă și fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

 

G.  Efectuarea comenzilor și încheierea contractului


 1. Înscrierea este prin completarea formularului online. După ce ați ales evenimentul la care doriți să participați sau produsul pe care doriți să îl achiziționați și ați apăsat ”Mă înscriu”, vă vom furniza informațiile necesare finalizării comenzii și detaliile despre eveniment sau despre modalitatea de accesare a produselor achiziționate. În pagina de comandă veți furniza următoarele informații:
 • Datele comenzii: numele, prenumele și adresa completă din documentele de identitate;
 • Metoda de plată (prin ordin de plată/transfer bancar în avans sau plata cu cardul online);
 1. În situația în care comanda este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veți primi un e-mail de confirmare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu vă putem procesa comanda, vă anunțăm în cel mai scurt timp. În cazul în care nu putem să procesăm comanda, dar plata s-a realizat deja, vom proceda la rambursarea sumei.
 2. Contractul între noi se va încheia în momentul în care comanda este acceptată în mod expres de noi. Până la acceptarea expresă a comenzii, nu va exista niciun contract între noi și dumneavoastră. Dacă nu acceptăm oferta, dar plata s-a realizat deja, suma va fi rambursată integral.
 3. Pentru motive justificate (cum ar fi atingerea numărului de locuri la un eveniment on-line sau off-line), comanda se consideră anulată, iar părțile vor fi repuse în situația anterioară emiterii Comenzii (inclusiv prin rambursarea de către noi a oricăror sume încasate, ducă este cazul) și fără să avem vreo răspundere față de dumneavoastră.
 4. Comanda este acceptată, iar Contractul se consideră încheiat între noi, în momentul în care primiți detalii despre Serviciile achiziționate, când vă furnizăm un e-mail pentru accesarea Produsului.
 5. Comenzile pot fi plasate oricând, dar ca regulă vor fi procesate doar în zilele lucrătoare, între orele 8-17. Orice Comandă plasată într-o zi de sâmbătă, duminică sau în orice zi declarată prin lege sărbătoare legală va fi procesată în maxim 72 ore. În cazul Produselor livrate electronic, este posibil ca procesarea să intervină în mod automat și Produsul să fie livrat imediat după efectuarea Tranzacției, de obicei în funcție de modalitatea de plată aleasă.
 6. Adăugarea unui Produs în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu duce la înregistrarea unei Comenzi și implicit nici la rezervarea automată a Produsului adăugat în coșul de cumpărături, dar neachitat.
 7. Comanda va fi considerată finalizată prin plata integrală a prețului Serviciilor / Produselor din Comandă, prin una dintre modalitățile de plată acceptate de noi astfel cum sunt indicate expres pe Site.
 8. Finalizarea de către Client a Comenzii înseamnă acceptarea de către acesta a plății  contravalorii Serviciilor / produselor și a costurilor de livrare, Clientul este informat despre aceste valori înainte de livrarea Comenzii.
 9. Cumpărătorul confirmă că datele furnizate în Comanda și în contextul finalizării acesteia, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.
 10. În cazul în care ALEXA EVENT descoperă apariția unor erori tehnice sau a unor prețuri eronate, își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Serviciile / Produsele  afișate pe Site care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu, cu obligația restituirii întregii sume plătite de Client în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul, în termen de 7  zile calendaristice.


H.  Proprietate intelectuală

 
 1. Întregul conținut al site-ului este proprietatea intelectuală Al ALEXA EVENT. Site-ul va fi folosit de către dumneavoastră doar pentru informare, achiziționare produse sau înscriere la evenimente și cursuri.
 2. Utilizatorii site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul,  reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.
 3. Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Întregul site este protejat de Legea 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.
 4. Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

I.     Notificări


 1. Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului Contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în Site, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator. Totodată, ne puteți contacta la secțiunea ”Contact” de pe site.
 2. Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarele adrese:
 • Pentru Utilizator – la adresa poștală menționată în prin intermediul site-ului;
 • Pentru Prestator – la următoarea adresă electronică: office@alexaevent.ro

J.  Forța majoră și cazul fortuit


 1. Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre sau livrarea produselor, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.

K.   Legislația aplicabilă

 
 1. Prezentului contract i se va aplica legea română. Acesta reprezintă un contract legal încheiat la distanță, acceptat prin simpla lui bifare și este supus legii române. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii din Brașov.

L.    Clauze finale

 
 1. Acest contract constituie acordul integral dintre părți în ceea ce privește obiectul oricărui Contract şi înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală sau scrisă.
 2. Contractul încheiat are un caracter obligatoriu. Nu puteți transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre care decurg din acesta.
 3. Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acest contract. Înscrierii dumneavoastră la evenimente sau achiziționării de produse i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul efectuării plății.
 4. Nu putem garanta faptul că orice evenimente / produse care au fost incluse la un moment dat pe site vor fi disponibile în orice moment. Ne rezervăm dreptul de a înceta în orice moment promovarea unui eveniment / produs.
 5. Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la office@alexaevent.ro și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.