Module hipnoza cu Andrei Voicu

Curs practic de hipnoză cu Andrei VOICU
Curriculum
 

Inducția Elman– 1,5 zile  
Hipnoza Conversațională – 1,5 zile
Analgezie / Autohipnoza / Regresie – 1,5 zile
Hipnoza Directivă – Permisivă – Nonverbală – 1,5 zile
Stage & StreetHypnosis – 1,5 zile incluzând și Examenul final
 

Notă: 1,5 zile = Sâmbăta: 9.30 – 18.00 cu pauza de masa 90 min și Duminica: 9.30 – 13.00

Modulul 2 poate fi efectuat ca modul independent nefiind condiționat de parcurgerea întregului curriculum. La finalul acestui modul veți primi doar diplomă de participare!

 
Modulul 1 – Inducția Elman
 Ziua 1
 09.30 – 10.00 – Primirea și înregistrarea participanților – secretariat

 10.00 – 11.40

– Prezentare traineri și participanți

– Ce este hipnoza?

– Istoria Hipnozei

– Hipnoterapeut vs hipnotist (legislație / forme de practică profesională / etc.)

– Expectanțe privind cursul

– Obiective personale la finalizarea cursului/modulelor

– Deontologia și ecologia practicării tehnicilor hipnotice

11.40 – 12.00 – Coffee Break

 12.00 – 13.30

– Conceptele fundamentale ale hipnozei

– Modelul minţii: Conştient, Subconştient, Inconştient

– Factorul Critic

– Tipuri de Inducție

– Stabilirea formală a acordului pentru începerea şedinţei de hipnoză

– Ce este Transa hipnotică

– Scala „Barber Suggestibility Scale” de evaluare a profunzimei transei

 13.30 – 15.00 – Pauză de prânz

 15.00 – 15.45 – „Inducția ELMAN„ – prezentare generală

 15.45 – 16.00 – Coffee Break

 16.00 – 18.00

– „Inducția ELMAN„ – exerciții cu partener de practică

– Evaluare folosind Scala Barber de sugestibilitate

– Evaluarea exercițiilor practice

– Feedback ziua 1

 

 Ziua 2
  09.30 – 10.00 – Primirea participanților

 10.00 – 11.40

– Domenii de aplicare: „Firul existențial al emoțiilor”

– „Firul existențial al emoțiilor” – exerciții cu parteneri de practică

– Evaluarea exercițiilor practice: „Firul existențial al emoțiilor” 

 11.40 – 12.00 – Coffee Break

 12.00 – 13.00

– „Inducția Elman – aprofundare” – exerciții cu partener de practică

– Evaluarea exercițiilor practice

– Feedback de final al modulului

Modulul 2 – Hipnoza Conversațională
Ziua 1
  09.30 – 10.00 – Primirea și înregistrarea participanților – secretariat

 10.00 – 11.40

– Prezentare participanți

– Obiective personale la finalizarea modulului

– Ce este hipnoza Conversațională?

– Limbajul Hipnotic – Modelul Ericksonian

– Magia Metaforelor

 11.40 – 12.00 – Coffee Break

 12.00 – 13.30

– Tehnica Citirea Gândurilor

– Tehnica Lost Performative

– Tehnica Cauză – Efect

– Tehnica Presupoziţiei (comenzi mascate)

– Tehnica Întrebarilor de întărire

– Tehnica Dublei Legături și a Falselor alegeri

– Tehnica Postulatul Conversaţional

– Tehnica Violarea Unei Restricţii Selective

– Tehnica Setului de „Da-uri”

– Tehnica Comenzilor negative

 13.30 – 15.00 – Pauză de prânz

 15.00 – 15.45 – Construirea scripturilor hipnotice

 15.45 – 16.00 – Coffee Break

 16.00 – 18.00

– Prezentarea tehnicilor de Hipnoză Conversațională

– Exerciții cu parteneri de practică

– Evaluarea exercițiilor practice

– Feedback ziua 1

 

Ziua 2
  09.30 – 10.00 – Primirea participanților

 10.00 – 11.40 – Domenii de aplicare: „Ancorarea Pozitivă„ – Demo și explicații

 11.40 – 12.00 – Coffee Break

 12.00 – 13.00

– „Ancorarea Pozitivă„ – exerciții cu parteneri de practică

– Evaluarea exercițiilor practice: „Ancorarea Pozitivă„

– Feedback de final al modulului

Modulul 3 – Analgezie/Autohipnoză/Regresie
Ziua 1
 

 09.30 – 10.00 – Primirea și înregistrarea participanților – secretariat

 10.00 – 11.40

– Obiective personale la finalizarea modulului

– Prezentare generală Analgezie/Autohipnoză/Regresie

 11.40 – 12.00 – Coffee Break

 12.00 – 13.30

– Conceptele fundamentale ale hipnozei în „Analgezie„

– „Analgezia„ – exerciții cu partener de practică

 13.30 – 15.00 – Pauză de prânz

 15.00 – 15.45 – Evaluarea exercițiilor practice „Analgezie„

 15.45 – 16.00 – Coffee Break

 16.00 – 18.00

– Conceptele fundamentale privind „Autohipnoza„ 

– Demonstrații și exerciții practice

– Evaluarea exercițiilor practice de „Autohipnoză„

– Feedback ziua 1

 

 Ziua 2
  09.30 – 10.00 – Primirea participanților

 10.00 – 11.40

– Conceptele fundamentale în „Hipnoza regresivă„

– Prezentarea tehnicilor de „Hipnoză regresivă„

11.40 – 12.00 – Coffee Break

 12.00 – 13.00

– „Hipnoza regresivă” – exerciții cu partener de practică 

– Evaluarea exercițiilor practice de „Hipnoză regresivă„

– Feedback de final al modulului

 
Modulul 4 – Hipnoza Directivă – Permisivă – Nonverbală
 
Ziua 1
 

09.30 – 10.00 – Primirea și înregistrarea participanților – secretariat

10.00 – 11.40

– Obiective personale la finalizarea modulului

– Prezentare generală: Hipnoza Directivă – Permisivă – Nonverbală

11.40 – 12.00 – Coffee Break

12.00 – 13.30

– Conceptele fundamentale privind Hipnoza Directivă

– Tehnica Confuziei

– Relaxarea progresivă prin Focusarea atenției

– Hipnoza Directivă – exerciții cu partener de practică

13.30 – 15.00 – Pauză de prânz

15.00 – 15.45 – Evaluarea exercițiilor practice de Hipnoza Directivă

15.45 – 16.00 – Coffee Break

16.00 – 18.00

– Conceptele fundamentale privind Hipnoza Permisivă

– Inducția prin strângerea mâinii

– Demonstrație și exerciții cu partener de practică

– Evaluarea exercițiilor practice

– Feedback ziua 1

  

Ziua 2
  09.30 – 10.00 – Primirea participanților

 10.00 – 11.40

– Conceptele fundamentale privind Hipnoza Nonverbală

– Prezentarea tehnicilor de Hipnoza Nonverbală

– Relaxarea progresivă cu fixarea mâinii

– Levitarea brațului

 11.40 – 12.00 – Coffee Break

 12.00 – 13.00

– Hipnoza Nonverbală – exerciții cu partener de practică 

– Evaluarea exercițiilor practice de Hipnoză Nonverbală

– Feedback de final al modulului

Modulul 5 – Stage & StreetHypnosis
 
Ziua 1
 

 09.30 – 10.00 – Primirea și înregistrarea participanților – secretariat

 10.00 – 11.40

– Obiective personale la finalizarea modulului

– Prezentare generală Stage & StreetHypnosis

11.40 – 12.00 – Coffee Break

12.00 – 13.30

– Conceptele fundamentale în Stage & StreetHypnosis

– Crearea Raportului

– Identificarea persoanelor hipnotizabile

– Cele 4 cuvinte de forță

 13.30 – 15.00 – Pauză de prânz

 15.00 – 15.45 – Cum îți structurezi primul spectacol

 15.45 – 16.00 – Coffee Break

 16.00 – 18.00

– Demonstrație de Stage & StreetHypnosis

– Exerciții cu parteneri de practică

– Evaluarea exercițiilor practice

– Feedback ziua 1

 

 Ziua 2
  09.30 – 10.00 – Primirea participanților

 10.00 – 11.40 – Examen

 11.40 – 12.00 – Coffee Break

 12.00 – 13.00

– Evaluarea finală 

– Înmânarea diplomelor 

– Feedback de Final al Cursului

 
Examenul se va desfășura în prezența comisiei „Asociației Europene de Hipnoză”

NOTĂ: Costurile legate de examinare și eliberarea diplomei sunt de 150 Euro la curs BNR și nu sunt incluse în prețul cursului.

La finalul cursului absolvenții vor primi Diplomă emisă de „Asociația Europeană de Hipnoză”